Vyhlašujeme další kolo dárcovského programu Navzdory

Od 15. 2. do 16. 6. 2024 mohou zákonní zástupci dětí do 18 let žádat o finanční pomoc v 10. kole dárcovského programu Navzdory, v němž již více než tři roky pomáháme rodinám ve Zlínském kraji.

Od začátku programu jsme přijali od rodin celkem 1477 žádostí o příspěvek. Podpořili jsme více než 2947 dětí (z toho některé opakovaně). V programu bylo dosud vyplaceno rodičům samoživitelům, rodinám s dětmi se zdravotním postižením, rodinám s dětmi v nouzi a vícečetným rodinám více než 11.3 milionu korun.

Upozorňujeme na změny platné od 10. kola programu Navzdory


Vzhledem k velkému počtu žádostí o dar nemůžeme podpořit všechny děti, upřednostňujeme tedy ty, kteří od nás příspěvek ještě neobdrželi.

Od 10. kola Navzdory je možná výplata daru pouze na účet žadatele nebo pronajímatele (zaslání daru složenkou nebo předání daru v hotovosti již není možné).

Příspěvky/dary poskytujeme zákonným zástupcům nezletilých dětí pouze do dovršení jejich 18 let (tato podmínka platí i pro děti se zdravotním postižením).


Pro další informace nás můžete kontaktovat na emailu
navzdory@credonadacnifond.cz.