O nadačním fondu

“Pomáháme vytvářet a rozvíjet prostředí,
aby se každý v České republice setkal s Kristem a následoval ho.”


Vizí naší služby je ROSTOUCÍ CÍRKEV.  

Jakákoli naše služba a finanční podpora jiných služeb a aktivit směřuje k tomu, aby v České republice stále více lidí znalo Krista, prohlubovalo svůj vztah s Ním a byli schopni sami o Něm svědčit a žít principy Božího království.

Základní pilíře

Rodina

Budou-li rodiny v naší zemi znát Krista, věříme, že církev může růst a pokračovat. Podpora rodinných hodnot je pro nás velkou prioritou. Naše srdce hoří také pro ty, kteří se ocitli v náročné finanční situaci.


 

Spolupráce

Toužíme být propojeni s ostatními členy církve v České republice. Velmi rádi spolupracujeme se společenstvími, farnostmi a dalšími organizacemi, které sdílejí stejné hodnoty jako Credo.
 

Společenství

Společenství je místem, kde poznáváme Boha skrze vztahy s lidmi. Sloužíme druhým, ale zároveň jsme díky této službě sami obdarováváni. V Credu toužíme vidět zdravá a rostoucí společenství, proto podporujeme formaci lídrů i všech členů společenství. Rovněž nám velmi záleží na tom, aby byla skrze naši službu projevována úcta kněžím a zasvěceným osobám.

Evangelizace

V Credu pomáháme vytvářet a rozvíjet prostředí, aby se každý setkal s Kristem a následoval ho. Naší hlavní činností je pořádání a podpora strategických evangelizačních kurzů, konferencí a dalších aktivit napříč celou Českou republikou. 

Cíle naší služby

Duchovní i hmotná podpora rodiny

Budování kultury Království (síťování, chvály, společenství, vztahy - úcta)

Formace lídrů, služebníků (učednictví)

Strategická evangelizace

Spolupráce

Spolupracujeme se společenstvími, farnostmi a organizacemi, které sdílejí stejné hodnoty.

Kromě námi organizovaných akcí jsme hrdým partnerem dalších akcí a projektů, které jsou v souladu s vizí nadačního fondu Credo. 
Mezi ně patří např. Brno Worship, Festival United, Noc kostelů Zlín, OPEN chvály, evangelizace Carry the LOVE, Godzone tour a mnoho dalších.

Credo tým

Radomír Lapčík
zřizovatel, jednatel

Libor Kučera
nebeský přímluvce

Jan Poláčik
zástupce za Brno
polacik@credonadacnifond.cz

Marek Novák
zástupce za Čechy
novak@credonadacnifond.cz

Eva Beranová
zástupce za Hradec Králové
beranova@credonadacnifond.cz

Martin Beran 
zástupce za Pardubice 
beran@credonadacnifond.cz

Michaela Straková 
zástupce za Zlín
strakova@credonadacnifond.cz

Michaela Šálková
zástupce za Zlín
salkova@credonadacnifond.cz

Veronika Lišková
zástupce za Val. Klobouky
liskova@credonadacnifond.cz

Ondřej Liška
zástupce za Val. Klobouky
liska@credonadacnifond.cz

Marie Masařová
administrativní podpora
masarova@credonadacnifond.cz