Dárcovský program NAVZDORY

7. kolo programu Navzdory je prodlouženo do konce srpna 2022.

Dlouhodobě podporujeme rodiny v náročné životní situaci. Pomáháme rodičům, kteří se starají o nemocné děti, maminkám samoživitelkám a rodičům s dětmi v nouzi. Naše pomoc se nově vztahuje i na ukrajinské maminky s dětmi, které musely do naší země utéct před válkou. Pomoc směřujeme těm, kteří žijí ve Zlínském kraji.

Již mnoha dětem jsme přispěli na rehabilitace, speciální pomůcky, na úhradu nájmu, koupi základních potravin, na doučování nebo na volnočasové aktivity. Rodiny, jsme stále s Vámi a pomáháme rádi!

Podpořili jsme

Kdo může žádat o příspěvek

Zákonný zástupce (rodič, opatrovník, poručník, pěstoun), který má ve své péči dítě/děti ve věku do 18 let, nebo dítě/děti se zdravotním postižením do 26 let.

Výše příspěvku

6 000 Kč pro děti se zdravotním postižením
3 000 Kč pro zdravé děti

Využití příspěvku

Programu NAVZDORY můžete požádat o finanční příspěvek na tyto účely:

- nákup základních potravin pro děti, hygienických prostředků a nezbytných léků
- nákup základního oblečení, obuvi pro děti a školních pomůcek
- úhrada nákladů spojených s bydlením (půjčka, nájem, poplatky za energie, za odpad, apod.)
- úhrada poplatků spojených se vzděláváním dětí (např. SRPŠ, třídní fond, obědy ve školách a školkách, základní školkovné, apod.)
- úhrada základního potřebného vybavení domácnosti
- příspěvek na úhradu volnočasových aktivit dětí
- příspěvek na úhradu vybraných programů pro manžele a rodiče
- úhrada speciální péče a pomůcek pro děti se specifickými potřebami (např. rehabilitace, terapie, zdravotní pobyty, speciální a preventivní programy ve školách, asistenční služba, zdravotní a kompenzační pomůcky, speciální výukové programy, apod.)

V případě dotazů se na nás můžete obrátit:

Email: navzdory@credonadacnifond.cz