Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud se účastníte námi pořádaných akcí, jste odběratelem našich newsletterů, nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Při nakládání s osobními údaji se řídíme Nařízením (EU) 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost dne 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které v této souvislosti máte. 

Kdo je zpracovatelem Vašich osobních údajů
Nadační fond Credo – CZ se sídlem třída Tomáše Bati 2132, Zlín 760 01, IČO: 029 50 154, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu N, vložce č. 500. Vaše osobní údaje zpracováváme jako provozovatelé a organizátoři projektů, tj. určujeme, jakým způsobem, za jakým účelem a jak dlouho budou zpracovány.                       

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat emailem na adrese info@credonadacnifond.cz

Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování těchto osobních údajů je podle bodu 47 Preambule existence oprávněného zájmu zpracovatele, kdy oddůvodněně předpokládáme, že vaše účast na našich akcích, resp. zájem o naše newslettery a jejich čtení znamená i to, že máte o naše projekty zájem.

Prohlášení
Prohlašujeme, že jako zpracovatel vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, především Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, tedy že:
- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, smluvního vztahu, nebo uděleného souhlas
- tímto plníme podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
- vám umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěřujete a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb – vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, e-mail, telefon, datum narození, případně korespondenční adresa nevyhnutelně potřebujeme za účelem  přípravy našich projektů, akcí a další činnosti a zasílání informací k naší činnosti: duchovní obnovy a konference, vzdělávací semináře a kurzy, večery chval, akce pro rodiny, modlitební řetězec, dárcovský program Navzdory a další.

marketing – zasílání newsletterů – vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání tematických newsletterů o novinkách. Pokud jste účastníkem naší akce, konáme tak na základě existence smluvního vztahu mezi námi, resp. na základě oprávněného zájmu, kdy předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.

- fotografie a video záznamy z akcí – na některých našich akcích vytváříme fotografickou dokumentaci nebo video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na našem webu, na sociálních sítích a ve výroční zprávě. V těchto materiálech nikdy neuvádíme jména účastníků. Pokud byste však v záznamech nechtěli být, dejte nám to prosíme vědět e-mailem na adresu info@credonadacnifond.cz.  

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme sbírat, uchovávat a zpracovávat po dobu trvání vašeho zájmu o naše služby. V případě, že o naše služby již zájem nemáte, dejte nám to prosíme vědět a odhlaste se z odběru námi rozesílaných nabídek a informací. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Zavedli jsme a udržujeme všechny možná technická a organizační opatření, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a z které stránky přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem zpracovatele, neboť věříme, že vám díky tomu můžeme nabídnout ještě lepší služby. 
Cookies pro cílenou reklamu budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky je možné procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Předávání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování. 
Většinu zpracovávaných operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovávaných operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace zprostředkovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Google – Google Analytics, Facebook, Instagram, Ecomail, YouTube, Spotify. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace nebo zprostředkovatele pro ulehčení a zkvalitnění zpracování.
Slibujeme vám, že při výběru zprostředkovatele na něj budeme klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou Unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské Unii nebo v zemích, které zajišťují stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některé z nich využít, kontaktujte nás prosíme prostřednictvím e-mailu info@credonadacnifond.cz.

Máte právo na informace, které jsou plněny touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup k informacím nás můžete kdykoliv kontaktovat a my vás ve lhůtě do 30 dní budeme informovat emailem, které vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
V případě jakékoliv změny vašich osobních údajů, nebo v případě, že zjistíte, že jsou vaše námi zpracovávané osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, že vykonáváme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat, nebo pokud máte námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů, nebo účel zpracování. (např. odhlášením z odběru newsletteru, pozvánek,…omezujete účel zpracování pro zasílání informačních oznámení a nabídek).
Vašim dalším právem je právo na vymazání údajů. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje z našeho systému ve lhůtě 30 dní.

Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nepracujeme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi, pokud budete při tomto podezření nejprve kontaktovat nás, abychom mohli naše případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání pozvánek a newsletterů 
E-maily s inspirací, články a odkazy propagující naše novinky a pozvánky na námi organizované akce a projekty vám zasíláme na základě výše popsaných právních základech. Odběr našich e-mailů můžete ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz, který je součástí každého námi zaslaného informačního e-mailu.

Mlčenlivost
Ujišťujeme vás, že jako zpracovatel a taktéž naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž poskytnutí by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení vztahů a spolupráce s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 1. 2023 a nahrazují předcházející Ochranu osobních údajů.