Seminář Obnovy v Duchu svatém 2023

Možnost prohloubit svůj duchovní život a otevřít se milosti Ducha svatého jsme nabídli na semináři Obnovy v Duchu Svatém. Konal se každý čtvrtek od 12. 1. do 30. 3. 2023.

O co se jedná: formační kurz k oživení víry kombinující osobní modlitbu, setkání s chválami, přednáškami a skupinkami a několik společných modliteb.

Pro koho byla akce určena: Seminář je určený pro všechny křesťany, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem, pro přihlášené je závazný a uzavřený, tj. v jeho průběhu již není možné se připojit.

Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu, otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a skrze jeho hlubší působení v životě se učit žít křesťanský život ne z vlastní síly, ale v síle Ducha svatého.