Poslaný žít ve společenství 2023

V průběhu první poloviny roku 2023 jsme uspořádali 3 formační setkání pro všechny, kdo touží patřit do společenství.

Toužíme, aby vznikala další křesťanská společenství, aby naše společenství neustále rostla do podoby Kristovy a přinášela nový oheň do našich farností. Proto jsme upořádali 3 formační setkání pro vedoucí i členy křesťanských společenství, buněk a skupinek, a také pro všechny, kdo touží patřit do společenství a nebo touží založit nové společenství.

Termíny: soboty 11. 2. | 25. 3. | 13. 5.

Místo: kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Motto: Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. /Mt 18, 20/

Program: modlitba chval, sdílení, vyučování, workshopy a slavení mše svaté

Akci pořádalo ve spolupráci společenství projekt ON, nadační fond CREDO, římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín a společenství Invite.