Konference společenství 2023

Opět po roce se uskutečnila Konference společenství. Společně jsme se modlili, sdíleli a načerpali inspiraci, jak společenství obnovit, posílit, jak spolupracovat s farnostmi nebo jak nové společenství založit.
Autoři fotografií: Lubomír Holý a František Hýbl

V sobotu 4. 11. 2023 se uskutečnila ve zlínském Kongresovém centru Konference společenství. Bylo nám ctí se setkat s více než 350 lidmi, kteří již ve společenství žijí nebo po něm touží. Zástupci téměř 40 společenství se spolu modlili a sdíleli své radosti i starosti ze života společenství. Součástí dne byly přednášky, workshopy, kulatý stůl s hosty a mše svatá. Hlavní myšlenkou, která zazněla, bylo, že pokud žijeme živý život s Kristem, máme touhu se setkávat s druhými a společně se modlit a prožívat své dny. Den jsme zakončili modlitebním večerem.

Děkujeme všem za krásné setkání!