Konference: Církev a podpora manželství 2022

V sobotu 29. ledna 2022 proběhla v Praze konference Církev a podpora manželství. Jednalo se o konferenci iniciativ na podporu manželství.

ÚČINKUJÍCÍ:
Petr Adame –
Národní týden manželství, předseda
Marek Prosner – Křesťanská společenství, senior církve
Tomáš Tyrlík – Slezská církev evangelická a. v., biskup
Radek Jonczy – Církev adventistů sedmého dne, vedoucí oddělení služby rodinám
Tomáš a Hana Grohmanovi – Církev bratrská, odbor pro manželství a rodinu
Jolana Krásná – Jednota bratrská, předsedkyně asociace Comeniana
Petr Kácha – Křesťanská společenství, Manželská zastavení
Marie Fridrichová – ŘKC, Centrum pro rodiny Ostrava
Dobroslav Makovička – Apoštolská církev, mnoho let zkušeností s přípravou snoubenců a oddáváním párů mimo církev
Jan Hučín – Křesťanská společenství, kurz Začít znovu
František Pekárek – Armáda spásy, národní ředitel pro sborovou práci
Karel Řežábek – Křesťanská společenství, kurz 4 klíče k úspěšnému partnerskému vztahu, vztahový koučink, spolupráce s městem
Milan a Iva Kernovi – Bratrská jednota baptistů, odbor pro manželství a rodinu, víkendy Rádi spolu
Renata Šeniglová – Slovo života, kurzy o výchově dětí a teenagerů
Marie Oujezdská – ŘKC, Národní centrum pro rodinu
Marek a Ella Cieslarovi – Outback víkendy, manželský mentoring
Bogdan a Pavla Walekovi – Apoštolská církev, projekt Mladé rodiny (Facebook) a Kristfest Family
Jakub a Dagmar Guttnerovi – Křesťanská společenství, koordinace Manželských večerů a dalších kurzů o vztazích
Manželská setkání

Asociace pro dialog křesťanství a psychologie – ADKP
Křesťanské terapeutické centrum – web
Mediální podpora: XTelevize a Rádio 7

Možná účast: Jakub a Monika Vejmělkovi, Setkání v Káně, Manželské doprovázení. 

Konferenci pořádali: Manželské večery, Kurzy Alfa, KMS a nadační fond Credo