Credo Worship Nights 2023

Společně jsme prožili hluboký čas chval a uctívání, který se uskutečnil 30. 11. (čtvrtek) v Brně a 1. 12. (pátek) v Pardubicích.
Autoři fotografií: Matěj Okleštěk, Vojtěch Hlávka a Jana Hendrychová

V modlitbě nás vedli GedeOn Worship, Godzone a Trinity Worship.

Kromě modlitby chval byly v rámci programu slova povzbuzení, svědectví, modlitba za město a prosba o požehnání pro jeho obyvatele. Řečníky byli Július Slovák (ředitel projektu Godzone, SK), poté v Brně P. Jan Patty Pavlíček (vedoucí Diecézního centra života mládeže MAMRE) a v Pardubicích Bc.Th. Jan Uhlíř (arciděkan při kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích). Účastníci mohli využít i možnost svátosti smíření nebo přímluvné modlitby.

Cílem akce bylo spojit se v modlitbě napříč generacemi, denominacemi i národy jako jedna duchovní rodina.