Představení hostů a workshopů

s. Lucia Kopasová 

Zasvěcená sestra, v Komunitě Blahoslavenství je od roku 1996. Věnuje se formaci a animaci duchovních cvičení. Od roku 2000 organizuje spolu s dalšími z Komunity duchovní obnovy pro ženy, zaměřené na prohloubení identity a důstojnosti ženy pod pohledem Krista. Součástí obnov jsou i biblické tance a modlitební gesta, které pomáhají ženám přijmout své tělo a vtáhnout jej do vztahu s Pánem.

Sestra Lucia momentálně působí ve Střelicích u Brna, kde Komunita zakládá svůj nový dům a duchovní centrum.

Workshop: Stvořená žít v jednotě s Kristem 

Kristus byl u stvoření ženy - dokonale zná každou z nás. Jen ve vztahu s ním najde žena svoji plnou důstojnost a svobodu. Moje tělo ženy je také stvořeno Bohem a ve své kráse i křehkosti jsem povolána i svým tělem přijímat a dávat Boží lásku.
- Praktické cvičení - modlitba gestem.
Často si ženy nasazujeme různé masky dle očekávání druhých nebo svých, ze strachu z nepřijetí... jak žít v opravdovosti bez masky? Jak žít taková jaká jsem? Bez srovnávání? 
-  Praktické cvičení - Příklady inspirativních biblických žen - možnost najít světlo pro své ženství


Steinerovi 

Michal a Ľubica Steinerovi ze společenství Martindom jsou manželi 17 let, mají spolu 3 děti, o které se starají, a 3 děti v nebi.

Michal je jedním z vedoucích společenství, viceprezidentem ENC (Európskej siete komunít) pro východní Evropu a jako manželé spolu vedou chvály, věnují se službě členům společenství (pastýřský tým), poradenství a modlitební službě. 

Workshop: Vztahy s lehkostí 

Jak ustát rozdělení v rodině, jak do těchto vztahů přinášet pokoj

Všichni jsme stvořeni jako společenské-sociální bytosti. Je normální, že se v životě nedokážeme vyhnout vztahovým problémům. Některé jsou natolik komplikované, že dokáží způsobit větší nebo menší rozdělení v rodinách.
Věříme však, že Bůh je dobrý a má plán pro nás a naše rodiny, i když jsou zasažené rozdělením. Chtěli bychom se na našem workshopu sdílet o našich osobních i pastoračních zkušenostech, o tom, co se dá dělat ve chvílích, kdy přichází rozdělení do našich rodin. Chceme nabídnout rady, jak ustát tlak, který vzniká při nedorozuměních a nejednotě v rodinách mezi rodiči, dětmi, tchány, manželskými partnery...


Anna Radoňová

Společně s manželem vychovávají tři malé děti, bydlí v Luhačovicích. Jako porodní asistentka pomáhá ženám na jejich jedinečné cestě ženstvím a mateřstvím. Věnuje se také výuce a poradenství přirozeného plánování rodičovství. “Cykličnost a plodnost považuji za veliký dar, o který je třeba pečovat a chránit ho.”

Workshop: Tělo ženy je úžasné Boží dílo

Ale jak se v něm vyznat? Jak přijmout vlastní tělo a jeho cyklickou povahu? A co když ne/plodnost přináší do života starosti a trápení?


Alžběta Manová

Čtyřnásobná maminka a v současné době i babička čtyř krásných holčiček. Svému manželovi pomáhá vést společenství Molekuly, které ve Valašských Kloboukách založili před osmi lety. Věnují se modlitební službě, formaci, duchovnímu doprovázení, organizují semináře - Život v Duchu svatém.

Workshop: Jak přečíst samu sebe

Ve workshopu se budeme učit, jak přečíst samu sebe. Necháme Ducha Svatého pravdivě ukázat, co je v našem srdci. Naše srdce je jako zahrada, která potřebuje péči o to, co je v ní zasazeno, občas je v ní potřeba uklidit. Pustíme se společně do úklidu a necháme se proměňovat .