Pro dárce

Mezi hlavní pilíře aktivit nadačního fondu patří podpora manželství a rodiny, charitativní činnost a projekty sociálně humanitárního charakteru. Výkonnost nadačního fondu je přímo závislá na pomoci dobrovolníků při pořádání akcí, které slouží veřejnému zájmu, ale také na dárcích. Jsme velmi vděčni za každý příspěvek, který naši dárci s dobrým úmyslem věnují na dobrou věc.

Činnosti nadačního fondu Credo můžete podpořit finančním darem na č. ú. 2200790595 / 2010.

Číslo účtu v EUR:
2100766715
IBAN: CZ7620100000002100766715
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Rádi vám vystavíme Potvrzení o poskytnutí finančního daru jako doklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Pro tento případ nás prosím kontaktujte na info@credonadacnifond.cz. Děkujeme!

Podmínky podle Zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Jste fyzická osoba? (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. února a to za celý předchozí rok.

Jste právnická osoba? (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.