Děti se zdravotním postižením a jejich rodiny

Jedním z pilířů činnosti nadačního fondu Credo CZ je misijní a charitativní činnost. V této oblasti podporujeme finančně především rodiny, které se starají o své nemocné a zdravotně postižené děti se specifickými potřebami.

Nadační fond CREDO CZ přispívá na tento účel pravidelně, finanční prostředky jsou přidělovány na základě vyplněných zaslaných žádostí.

V rámci naší činnosti se za všechny podpořené děti a jejich rodiny také modlíme a myslíme na ně v modlitebním řetězci, který funguje na stránkách www.modlitba.duchovniobnova.cz.

V roce 2017 nadační fond Credo CZ finančně podpořil celkem 37 dětí se zdravotním postižením. Finanční prostředky byly poskytnuty např. na rehabilitační cvičení, k zakoupení zdravotních pomůcek, na speciální terapie a na podpůrnou léčbu.

V roce 2018 bylo podpořeno celkem 48 dětí. Prostředky byly využity např. na rehabilitační cvičení dětí, na speciální terapie, jako příspěvek ke koupi osobního automobilu, na speciální stravu, na osobní asistenci, na pomůcky pro usnadnění výuky ke čtení, psaní, verbální stimulaci a na úpravu pokoje dítěte se specifickými potřebami.

V roce 2019 bylo podpořeno celkem 51 dětí. Rodiny těchto dětí využily dar např. na rehabilitační cvičení, na speciální terapie ABA, k zakoupení terapeutických a zdravotních pomůcek, na osobní asistenci a k zakoupení speciálních pomůcek pro rozvoj řeči.

Od dubna 2020 jsme spustili dárcovský program NAVZDORY, ve kterém si rodiny ze Zlínského kraje mohou zažádat o příspěvek pro děti do 18 let. Cílem programu je zmírnit dopady koronavirové pandemie a pomoci těm, kteří to potřebují. Podporujeme především rodiny s dětmi se zdravotním postižením, ale i samoživitele a rodiče s dětmi v nouzi. Více informací a online žádost najdete zde.

„Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou.“
Matka Tereza

Poděkování od obdarovaných

Chcem sa Vám z celého srdiečka poďakovať za Vašu pomoc, vďaka ktorej sa nám podarilo absolvovať delfinoterapiu. Alexik si veľmi rád zaplával s delfínom, terapia bola krásna.
M. R.

Chtěla bych celému nadačnímu fondu Credo CZ velice poděkovat za finanční pomoc. Zároveň jsme rádi za Vaši duchovní podporu prostřednictvím modlitebního řetězce. Ještě jednou děkuji.
R. L.

Ďakujeme Vám v mene našej dcéry Klárky a Terezky za Vaše otvorené srdcia obdarovať práve našu rodinu. Ďakujeme tiež za Vaše modlitby. Aj my Vám budeme žehnať pri našej spoločnej modlitbe. Keď zakúpime rehabilitačný bazén, pošleme Vám fotky, aby ste aspoň takto mohli mať spätnú väzbu o tom, akú radosť ste spôsobili. Nech Pán požehnáva Vašu službu. Rodiče Klárky a Terezky

Chcem sa Vám poďakovať v mene celej našej rodiny za finančnú pomoc, ktorú ste nám poskytli pre našu dcéru Hanku. Nastupujeme na dvoj-týždňový pobyt do rehabilitačného centra. Hanka absolvuje kyslíkovú terapiu, thermo terapie, 2 hodiny denne cvičenie v špeciálnom obleku a masáže. Popri tom nezabúdame ani na školu :-). Ešte raz veľké ĎAKUJEM!! A. D.

Dobrý den,
chtěla bych jménem naší celé rodiny poděkovat nadačnímu fondu CREDO za finanční dar pro naši dceru Terezku. Velmi si toho vážíme. Právě se připravujeme a shromažďujeme finance na přebudování našeho bydlení. Chceme vytvořit bezbariérový byt, kde se bude moct naše Terezka, která každý den 20 hodin je připoutána k infuznímu stojanu s umělou výživou, pohybovat sama bez pomoci dalších členů rodiny. K tomuto účelu využijeme Váš finanční dar. Zároveň budeme moc rádi za zařazení naší dcery do Modlitebního řetězce. Modlitby našich kamarádů a farníků nás nesou a doprovází na cestě, kterou nám Pán připravil. Když se díky Vašeho modlitebního řetězce rozšíří okruh lidí, kteří za nás prosí, jistě budeme, silnější” a lépe poneseme každodenní starosti. S pozdravem M. K.

Předem mého dopisu přijměte mé velké díky za vaši pomoc, které si velmi vážíme. Když jsem otevřela dopis od vás, plakala jsem. Před Vánocemi nám odešlo auto a pračka. Musela jsem se zadlužit, abychom pořídili auto, bez kterého se neobejdeme. Chce se mi pořád plakat. Děkuji Vám všem z celého srdce za sebe i Jarečka. P. Z.

Celé Vaší nadaci chceme ze srdce poděkovat za poskytnutý obnos, jsme za něj velmi vděční a zároveň jsme jaksi překvapení – mile zaskočení – tím, že někdo poskytuje tak značnou pomoc. Neméně děkujeme za Vaši modlitbu, peníze rychle utratíme, ale modlitba se nerozmělní, neztratí, nedevalvuje :-) I my za Vás prosíme a děkujeme.
S upřímným pozdravem K. V.

Dobrý deň,
ďakujem v mene Zuzky aj v mene celej našej rodiny za Váš štedrý dar. Vyprosujeme celému nadačnému fondu Credo aj vášmu tímu veľa požehnania a nech sa vám vaša pomoc stonásobne vráti.
S pozdravom M. P.

Dobrý deň,
chcela by som zo srdca poďakovať za finančnú pomoc pre moju dcérku Viktóriu na rehabilitačný pobyt v Piešťanoch.
S pozdravom J. V.

Dobrý den,
v minulém týdnu jsem se vrátil z naprosto skvělého rehabilitačního pobytu v Sanatoriu Klimkovice. Bez pomoci Vaší nadace bych tuto léčbu nikdy nemohl absolvovat, je hodně nákladná, velmi za ni děkuji. Z důvodu předčasného narození mne takřka celým mým životem provází tělesný a současně zrakový handicap, díky rodičům, stálé rehabilitaci, dobrým fyzioterapeutům, náročným ortopedickým operacím jsem se přes všechny nepříznivé prognózy lékařů nějak ,,dostal“ na nohy a nepodlehl pesimismu. K tomuto cíli mi velkou měrou pomáhá i opakovaná neurorehabilitační léčba v Klimkovicích. A to nejen fyzicky, ale i po psychické stránce. Jsem samostatnější, více si věřím. J. K.

Srdečně Vás zdravím a chtěla bych Vám poděkovat za poskytnutí finančního daru. Poskytnutý dar byl použitý na nový invalidní vozík, který byl pro dceru nutností, ze starého už vyrostla. Ještě jednou velké DÍKY za Vaši opakovanou pomoc, a to nejen nám, ale řadě dalších rodin v nelehké životní situaci. Se srdečným pozdravem Š. V.