Děti se zdravotním postižením a jejich rodiny

Jedním z pilířů činnosti nadačního fondu Credo CZ je misijní a charitativní činnost. V této oblasti podporujeme finančně především rodiny, které se starají o své nemocné a zdravotně postižené děti se specifickými potřebami.

Nadační fond CREDO CZ přispívá na tento účel pravidelně, finanční prostředky jsou přidělovány na základě vyplněných zaslaných žádostí. Každý měsíc podporujeme několik dětí.

Pokud se staráte o dítě se zdravotním postižením a máte zájem o příspěvek, můžete nás kontaktovat na adrese melkesova@credonf.cz.

V rámci naší činnosti se za všechny podpořené děti a jejich rodiny také modlíme a myslíme na ně v modlitebním řetězci, který funguje na stránkách www.modlitba.duchovniobnova.cz.

V roce 2018 jsme podpořili celkem 48 dětí se zdravotním postižením. Poskytnuté prostředky byly využity např. na rehabilitační cvičení dětí, na speciální terapie, na částečnou úhradu koupě osobního automobilu, na speciální stravu, na osobní asistenci, na pomůcky pro usnadnění výuky ke čtení, psaní, verbální stimulaci a na úpravu pokoje dítěte se specifickými potřebami.

„Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou.“
Matka Tereza