Credo Ukrajina

Ukrajina se již dlouho zmítá v krizové situaci. Válečný politický konflikt měl největší dopad na lidi, jako jsme my. V roce 2014 hlásila Ukrajina 4700 obětí, více než 1300 z nich přišlo o život dokonce v době, kdy již bylo vyhlášeno příměří. Katastrofálními následky války zasáhly rodiny různými způsoby. V některé přišel o život milovaný člen jejich rodiny jako voják nebo jako civilista při útocích. Jiní museli z obavy o svůj život opustit svůj domov. Po návratu domů našli svá obydlí zpustošená a vládou slíbená pomoc nepřišla. Lidé žijí v nuzných podmínkách, často odkázáni na pomoc neziskových organizací z Ukrajiny a ze zahraničí.

Nadační fond Credo se snaží lidem na Ukrajině na základě křesťanských a morálních hodnot pomoci zachovat lidskou důstojnost. Pro ty, kteří se nikoli svou vinou ocitli v existenční nouzi, jsme s dobrým úmyslem uspořádali v roce 2014 sbírku materiální pomoci. Lidé nosili na určené místo potraviny, hygienické potřeby, oblečení aj. Spolupracujeme s misionářem Peterem Krenickým, který žije na Ukrajině přes 20 let, a tak dobře zná tamní životní podmínky. Založil a dohlížel na projekt Adopce na dálku. V listopadu 2015 jsme také pořádali Benefiční koncert pro Ukrajinu, který se konal v Kongresovém centru Zlín. Sbor roku Cantica Laetitia a členové Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín byli hlavní aktéři benefice a jako host vystoupil také ukrajinský sbor Kyjev. Výtěžek koncertu byl téměř 35.000 Kč. Tato částka byla využita na zakoupení stroje, který ze zbytků kukuřice a obilí vyrábí brikety na otop, aby mohli lidé v Melitopoli zvládat zimy.

Nadační fond také spravuje účet nazvaný Credo Ukrajina. Podpořit obyvatele Ukrajiny můžete zasláním daru na bankovní účet:

Credo Ukrajina b.ú. XX

Dne 30.4. 2018 byly ukončené veřejné sbírky, které byli určené na podporu činnosti nadačního fondu Credo a na pomoc lidem v nouzi na Ukrajině. Tyto účty byly ke dni ukončení, podle zákona, zablokované a následně zrušené.

Touto cestou bychom chtěli velmi pěkně poděkovat všem Vám, kteří jste přispěli finančním darem. Všechny peníze byly využité výlučně na účel, pro který byly vysbírané. Finanční prostředky z účtu Ukrajina byly zaslané otci Petru Krenickému, který působí v ukrajinském Melitopoli.

Rádi vám vystavíme Potvrzení o poskytnutí finančního daru jako doklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Pro tento případ nás prosím kontaktujte na info@credonadacnifond.cz.

Děkujeme!