O fondu

NADAČNÍ FOND CREDO
Nadační fond CREDO byl založen v roce 2014 ve Zlíně.

CÍLE A POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU CREDO
– šíření a upevňování křesťanských hodnot ve společnosti
– podpora manželství a rodiny
– misijní a charitativní projekty

TYTO CÍLE NAPLŇUJEME TÍM, ŽE ORGANIZUJEME
– duchovní a vzdělávací akce
– semináře pro manžele
– tematické konference a kurzy
– podpora postižených dětí a jejich rodin

Velký důraz klademe na evangelizaci v České Republice, zvláště pak na Moravě. V charitativní oblasti podporujeme především rodiny s postiženými dětmi.