Představení hostů a workshopů

Marcin Zieliński

Marcin Zieliński je polský evangelizátor a autor knih o křesťanství. Je známý svou charismatickou osobností a aktivním zapojením do duchovního života. S Ježíšem se setkal v roce 2007 a od té doby je aktivní ve službě Bohu. Cestuje po celém světě, účastní se konferencí, duchovních obnov a modlitebních setkání za uzdravení. Kromě své evangelizační služby je autorem několika knih, které se zabývají modlitbou a křesťanským životem. Jeho díla jsou ceněna pro jejich hloubku a schopnost oslovit široké publikum věřících.
 

Workshop:

(informace již brzy)


P. Vojtěch Koukal

P. Vojtěch Koukal je představeným Komunity Blahoslavenství, národním koordinátorem Evangelizačních buněk a členem týmu Katolické charismatické obnovy. Rozvíjí vizi církve, která je otevřená světu a zaměřená na evangelizaci. V tomto duchu se věnuje formaci kněží a laiků.

P. Kamil Obr

P. Kamil Obr je knězem olomoucké arcidiecéze, působí ve Zlíně jako farář a děkan. Má mnoho zkušeností z evangelizačního působení mezi mladými a v práci se společenstvími. Při své kněžské službě naslouchá druhým, podporuje společenství i jednotlivce ke spolupráci a k rozvíjení jejich duchovních darů.

Workshop: Společenství - živá zkušenost Božího jednání

Zakoušení Boha jako živého a jednajícího je velkou touhou lidí naší doby. V čase milosti, který žijeme, odpovídá Ježíš na modlitby své církve shromážděné ve společenstvích zcela mimořádným způsobem. Společenství se tak více než kdy před tím stávají nástrojem obnovy církve.


P. Jakub František Sadílek OFM

P. Jakub František Sadílek OFM je františkán, uvěřil v Ježíše ve 12letech při evangelizaci v Praze, kde i teď v komunitě žije. Spoluorganizuje městské misie, ekumenické modlitby a aktivity smíření. Má rád hory a kečup.

Šimon Růžička OFM

Šimon Růžička OFM je františkán a jáhen. Žije v Moravské Třebové, má na starost lidi bez domova v tamním klášteře. V řádu františkánů má na starost evangelizaci, organizuje žebravé poutě bratří.

Workshop: Jsi Boží!! Františkánská misie městská, běžná i žebravá

Městské misie převážně v sudetských městech, Světlo ve tmě, žebravé poutě bratří, doprovázení lidí bez domova i vězňů.


P. Luciano Couto

Luciano je brazilský kněz v komunitě Chemin Neuf, studoval v centru Sevres v Paříži, 20 let je misionářem mladých. Je spolutvůrcem festivalů Welcome To Paradise, působil v různých letech na světových dnech mladých.

Workshop: Církev otevřená
všem bez podmínek

Pedagogika „Next step“ jako osobní doprovázení mladých s cílem udělat osobní aktivní krok ve víře a způsob práce "Welcome To Paradise": církev s otevřenými dveřmi a s bezpodmínečným přijetím VŠECH.


Kristina Koldinská

Kristina Koldinská vyučuje na Právnické fakultě UK, stála u zrodu Komunity Sant´Egidio v Praze, působí v ní od svých 20 let.

Jan Janda

Jan Janda je v Komunitě Sant´Egidio 10 let, byl u vzniku služby mladých lidí chudým a živí se jako finanční manažer.

Workshop: Evangelizace službou chudým a přátelstvím s nimi

Evangelium se dá žít v přátelství s těmi, kteří často opravdové kamarády vůbec nemají (lidmi bez domova, dětmi uprchlíků, seniory). Evangelizujeme se navzájem? Ano, i to jde - s věrností a nadějí se i ty nejodvážnější sny stávají realitou.


Veronika Filipová

Veronika Filipová je vedoucí České kanceláře kurzů Alfa. Žije v Praze, kde se pořádání Alfy a její propagaci věnuje již 20 let. Vystudovala náboženské nauky na KTF UK, sloužila mnoho let
přímluvnou modlitbou a evangelizace je její srdcovka.

Workshop: Tajemný host,
aneb "Kdo mi zabral místo v lavici?"

Církev je tu pro lidi, kteří do ní ještě nepatří. Jak to ale vypadá v praxi? Co uděláme, když do kostela zavítá neznámý host? Jsme jako křesťané otevření vůči nově příchozím, nebo si chráníme to své, včetně místa v lavici?


Klára Němcová

Pod instagramových profilem @kafcosesvatymi tvoří Klára Němcová (23) několik let obsah, ve kterém se snaží sdílet autenticky vztah s Bohem, propojovat lidi, a ptát se na otázky, které "tak nějak" všechny věřící trápí. Mimo jiné ji potěší káva a dobrá poezie.

Workshop: Být či nebýt on-line: Autentický křesťan

Jakou má hodnotu autentické svědectví a jak mohou být sociální sítě Božím nástrojem? Jak najít své místo ve světě sociálních sítí? Na tomto workshopu se společně zamyslíme, co je na tvorbě on-line důležité, zodpovíme palčivé otázky a budeme se sdílet o radostech a strastech této formy služby.


Pavol Strežo

Pavol Strežo je vedoucím Společenství Nové Evangelizace v Dolním Kubíně. S manželkou Jankou vychovávají tři děti. Je oblíbeným řečníkem na konferencích a seminářích. Mnoho let se věnoval službě Otcova Srdce. V posledním čase se věnuje zejména tématu smíření katolíků a protestantů a Mesiánským židům v iniciativě TJCII (Směrem k druhému Jeruzalémskému koncilu www.tjcii.sk ).

Workshop: Smíření jako cesta k evangelizaci

"...aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě..., aby tak svět uvěřil..." Jn 17,21. Ježíš se modlil za jednotu mezi křesťany a řekl, že když budeme jedno, tak svět uvěří, že ho Otec poslal smířit svět se sebou. Co když to s tou jednotou myslel vážně a my mu to naším rozdělením kazíme? Pokud totiž kážeme evangelium smíření a jako církve jsme rozděleni, nemůžeme se divit, že nám svět nevěří! Je načase to změnit!