Duchovní obnova za uzdravení s P. Jamesem Manjackalem

James_Brno_201515. – 17. říjen 2015
Brněnské výstaviště
Mons. ThLic. Václav Slouk – záštita
3 500 účastníků

Motto: „Ježíš Kristus – chléb života“

Katolický kněz z Indie P. James Manjackal promlouval k tisícům věřících, kteří si přišli pro požehnání a impuls k tomu, jak v dnešní době žít pravou víru.
P. Manjackal je od Boha obdarován několika charismaty. Kromě daru uzdravování je to především dar hlásání evangelia srozumitelnou a výstižnou formou, který vede účastníky k obrácení a opravdovému životu z víry. Mnoho lidí svědčí, že prošlo během exercicií fyzickou či duchovní proměnou. V sobotu se účastníci obnovy zúčastnili hlavního programu Národního eucharistického kongresu na Náměstí Svobody, kde byla sloužena mše svatá s následným Eucharistickým průvodem. Odpoledne pokračoval duchovní program na výstavišti, který vedla misionářka Jana Ungerová. Na akci pomáhalo více jak 100 dobrovolníků.