Duchovní obnova s P. Peterem Krenickým

Krenicky_listopad_2015Ukrajina – svědectví z první linie
21. listopad 2015
Kongresové centrum Zlín
300 účastníků

Ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba se ve Zlíně v Kongresovém centru konala celodenní duchovní obnova s katolickým knězem a misionářem P. Peterem Krenickým, původem ze Slovenska, který více než 20 let působí na Ukrajině. Založil a dohlížel na projekt Adopce na dálku. Téma duchovní obnovy bylo „Kdo je můj bližní“.
Otec Peter všem zúčastněným vydal velmi silné svědectví o situaci, která panuje na Ukrajině. Svým osobitým způsobem povzbudil účastníky k hlubšímu prožívání modlitby, díky které se prohlubuje víra v Boha. Součástí programu byla modlitba chval, adorace a mše svatá. Následoval Benefiční koncert pro Ukrajinu. Záštitu nad akcí převzal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský.