Duchovní obnova pro ženy se sestrou Veronikou Barátovou

Baratova_Brno_201512. prosince 2015
Sál Besedního domu v Brně
500 návštěvníků

Téma sobotní duchovní obnovy pro ženy bylo „V mých očích jsi drahá a vzácná“. Obnova byla zaměřená na znovuobjevení a prohloubení důstojnosti a krásy ženy z pohledu Boha Stvořitele. Návštěvnice měly příležitost ke svátosti smíření a k duchovním rozhovorům. Vrcholem obnovy byla mše svatá, kterou vedl brněnský děkan Mons. ThLic. Václav Slouk. Hudebně doprovázela akci schola ze Slavičína a okolí. Sestra Veronika pochází ze Slovenska a je členkou Komunity Blahoslavenství. Teologii studovala v Olomouci a v Římě.