Duchovní obnova pro manžele s P. Jamesem Manjackalem

Duchovni_obnova_pro_manzele_Bratislava_leden_2016_1leden 2016
Bratislava
320 manželských párů

Třídenní duchovní cvičení se konalo v aule Ekonomické univerzity, v části Bratislavy Petržalka. Záštitu nad setkáním převzali minorité ze Slovenska. Součástí duchovní obnovy byly mše svaté, adorace, modlitby za odpuštění a uzdravení v rodinách a chvály. Otec James povzbuzoval manžele k dobrému společnému životu, připomínal jejich nerozlučitelnost před Bohem a žehnal jim. Na každý pár vložil své ruce a jednotlivě se za ně modlil. Během nedělní mše svaté manželé obnovili manželský slib a znovu si vyměnili své snubní prsteny. Ženy dostaly jako dárek bílou růži a muži obraz Nejsvětějšího srdce Ježíšova a všechny páry se pomodlily modlitbu k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Aby se manželé mohli věnovat sobě navzájem, organizátoři pro ně zajistili zdarma hlídání dětí. Na duchovní obnově pro manžele se událo mnoho zázraků, manželé si navzájem odpouštěli a skrze Ducha Svatého posílili vzájemné vztahy.