Valentýnský seminář s manželi Smékalovými „Jak žít ve vztahu a být šťastný“ – 13. 2. 2016