Seminář „Komunikace a řešení konfliktů“ s Irenou a Petrem Smékalovými 30. května 2015