Velikonoční přání

informace
Milí přátelé, v době, která na naši společnost klade vyšší nároky, než na jaké jsme si zvykli v časech „před koronou“, směřují naše kroky ke klíčovým křesťanským svátkům, které jsou pozváním ke znovu prožití a znovu promyšlení zvláštního chování Ježíše z Nazareta.

Milí přátelé,

v době, která na naši společnost klade vyšší nároky, než na jaké jsme si zvykli v časech „před koronou“, směřují naše kroky ke klíčovým křesťanským svátkům, které jsou pozváním ke znovu prožití a znovu promyšlení zvláštního chování Ježíše z Nazareta.

Onu zvláštnost můžeme nalézat v jeho dobrovolném rozhodnutí se být vystaven vyšším nárokům přinášející fyzické i psychické utrpení, ponížení, ústící nakonec v zápas se smrtí. Věříme, drazí přátelé, že snížení dosavadního komfortu našich životů je příležitostí k citlivějšímu vnímání Ježíšova naprostého odevzdání se.

Sentiment, (sebe)lítost? Ne, ty nejsou na místě! Bůh po nás zajisté nechce, abychom jej litovali. Jeho úmyslem a cílem bylo mimo jiné ukázání způsobu, jak jít cestou vyšších nároků. 

Proto přejeme Vám i sobě odvahu otevřít svá srdce Jemu i lidem kolem nás. On má touhu a moc naplnit je nadějí, vírou a v neposlední řadě láskou!
Takto obdarováni budeme zajisté radostněji kráčet životem nehledě na jeho náročnost!

Požehnané Velikonoce