Postní duchovní obnova s Václavem Čápem

Akce
Zveme vás na online dopoledního setkání nad tématem „Sv. Josef – vzor žité víry“. Průvodcem nám bude p. Václav Čáp, laický misionář a dlouholetý spolupracovník P. Eliase Velly. Obnova se uskuteční v sobotu 13. března 2021 od 9.01 hod. (Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem musela být vzhledem k nově nastalým okolnostem přesunuta na náhradní termín.)

Online setkání nad tématem „Sv. Josef – vzor žité víry“. Průvodcem nám bude Václav Čáp, laický misionář a dlouholetý spolupracovník P. Eliase Velly. Obnova se uskuteční v sobotu 13. března 2021 od 9.00 hod. (Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem musela být přesunuta na náhradní termín.)

Postní dobu v roce sv. Josefa a rodiny lze více než kdy jindy vnímat jako jedinečnou příležitost pro hledání zdrojů, které by do našich rodin, mnohdy těžce zkoušených nejen  současnou pandemickou situací, přinesly potřebný pokoj a povzbuzení.

Přijměte proto pozvání ke společnému prožití postní duchovní obnovy, kterou připravujeme ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba na sobotu 13. března 2021. Máme v úmyslu vytvořit prostor k duchovnímu občerstvení a setkání se s živým, milujícím Bohem. Téma duchovní obnovy zní „Sv. Josef – vzor žité víry“.

Obnovu budeme moci prožít prostřednictvím živého přenosu na youtube kanálu farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Harmonogram duchovní obnovy:

9:01 – začátek, chvály
9:35 – 1. promluva Václava Čápa
10:15 – přestávka
11:00 – 2. promluva Václava Čápa

Ke sledování Vás srdečně zvou kněží farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a členové týmu NF Credo.