Poslaný žít ve společenství

akce
Zveme všechny, kdo touží patřit do společenství, na formační setkání zaměřená na téma společenství.
Uskuteční se 11.2. | 25.3. | 13.5. v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Toužíme, aby vznikala další křesťanská společenství, aby naše společenství neustále rostla do podoby Kristovy a přinášela nový oheň do našich farností.

O co se jedná: tři formační setkání

Termíny: soboty 11. 2. | 25. 3. | 13. 5.

Místo: kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Motto: Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. /Mt 18, 20/

Pro koho je akce určena: vedoucí i členové křesťanských společenství, buněk a skupinek, a také všichni, kdo touží patřit do společenství a nebo touží založit nové společenství

Program: modlitba chval, sdílení, vyučování, workshopy a slavení mše svaté

Akci pořádá ve spolupráci společenství projekt ON, nadační fond CREDO, římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín a společenství Invite.