Konference 7 vrchů 2021

6. 2. 2021 proběhla online konference 7 vrchů o tom, jak přinášet Boží požehnání do různých oblastí naší společnosti.

“Naší vizí je vidět Boží požehnání v každé sféře naší společnosti ve prospěch všech obyvatel České republiky. 7 vrchů představuje základní oblasti vlivu: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média.

Věříme, že všechna autorita pochází od Boha a že On ji chce uvést do Jeho Království skrze partnerství s lidmi. Bůh nám skrze Bibli ukazuje specifické principy, které souvisí s každým aspektem života. Když je aplikujeme správně, přinášejí velké požehnání do celé naší společnosti.”