Jak sloužit v oblasti politiky

AKCE
21. května od 9 do 19 hodin proběhne seminář pro ty, kdo se chtějí připravovat na roli starosty, primátora, poslance či senátora nebo mají na srdci službu pro křesťanské politiky jako asistenti (asistentky) nebo poradci. Praktický výcvik pro volební týmy i jednotlivce.

Seminář, kde se dozvíte

 1. Jak efektivně oslovit voliče

 2. Jak se připravit na vstup do politiky

 3. Jak vést úspěšně volební kampaň

 4. Jak uplatňovat křesťanské principy

 5. Jak obstát v mediálním tlaku

Seminář je prostorem pro získávání kontaktů, budování vztahů a přátelství. Koná se v neformální atmosféře, aby se všichni účastníci mohli cítit komfortně. Seminář připravili lektoři ze Slovenska (Eduard Filo, Lukáš Valach, Oliver Mašír), kteří pomohli ke vstupu do politiky řadě křesťanským poslancům i komunálním politikům na Slovensku. V sobotu večer bude možnost panelové diskuse s křesťanskými politiky z České republiky.

Rámec vzdělávacích aktivit

 1. Biblické zásady působení v politice

 2. Osobní mise (povolání) křesťana v politice

 3. “Garážová kampaň”- komplexní praktický výcvik

 4. Self marketing, budování rozpoznatelnosti kandidáta

 5. Marketingové nástroje (sociální sítě, off line reklama)

 6. Budování týmu (fundraiser, koordinátoři dobrovolníků)

 7. Vlastní SWOT analýza, “bojová mapa”, čím se odlišit?

 8. Rétorika - sdělení poselství během 1 nebo 2 minut

 9. Vystupování před kamerou

 10. Chvály, modlitby, přímluvy

Více informací a přihláška