nadační fondNoc žalmů ve Zlíně

8. – 9. října 2021, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín – Jižní Svahy

Noc žalmů ve Zlíně

V říjnu zveme do Zlína na Noc žalmů, během které budeme rozjímat a naslouchat všem 150 žalmům. Projekt proběhne v kostele Panny Marie na Jižních Svazích, zahájen bude v 18.30 hodin mší svatou, kterou bude celebrovat emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička. Poté bude následovat úvodní slovo a čtení, při kterém se budou střídat různí čtenáři z řad farníků i návštěvníků. Ráno ukončíme projekt mší svatou v 7.30 hodin. Ke čtení jednotlivých žalmů je třeba se přihlásit předem. Čtení bude doplňováno hudebními vstupy a modlitbami.V pátek 8. 10. proběhne od 16.30 hodin ve Zlíně v sále Centra pro rodinu workshop s Josefem Byrtusem na téma „Objevujeme Boží slovo“. Na workshop, který je zdarma, se můžete přihlásit zde.

Žalmy jsou modlitbami. Můžeme skrze ně děkovat za vše, co každodenně dostáváme, mohou nám být povzbuzením ve chvílích bolesti a zklamání, ale také vyjádřením naší vděčnosti při prožívání radosti. Zveme Vás k účasti na této aktivitě. Můžete přijet naslouchat, modlit se, nebo i číst. Kostel bude otevřen celou noc.

Podrobný časový harmonogram čtení žalmů najdete ZDE.

Program Noci žalmů:

8.- 9. října 2021, Zlín

16.30 hodin
Workshop s Josefem Byrtusem: Objevujeme Boží Slovo, sál CPR Zlín, Okružní 5298, Zlín

18.30 hodin
zahájení, mše svatá – celebruje emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín

19.30 hodin
zamyšlení nad knihou žalmů

20.00 hodin
zahájení čtení žalmů

Sobota 9. října 2021

7.30 hodin
ukončení čtení žalmů, závěrečná mše svatá

Podrobný harmonogram Noci žalmů:


Od 16.30 hodin workshop „Objevujeme Boží Slovo“ (vede Josef Byrtus, koná se v sále Centra pro rodinu)

18.30 hodin mše svatá (celebruje emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička)

19.30 – 20.00 přivítání, úvod do Knihy žalmů (Josef Byrtus)

20.00 četba prvního žalmu (hebrejsky)

20.00 – 20.23 četba žalmů 1 – 15
20.23 – 21.12 rozjímání nad přečtenými žalmy, modlitba díků, varhany

21.12 – 21.37 – četba žalmů 16 – 26

21.37 – 22.26 rozjímání nad přečtenými žalmy, modlitba díků

22.26 – 22.50 četba žalmů 27 – 37

22.51 – 23.40 – rozjímání nad přečtenými žalmy, přímluvná modlitba

23.40 – 00.08 četba žalmů 38 – 50

00.08 – 00.58 půlnoční adorace za probíhající volby

00.58 – 01.21 četba žalmů 51 – 65

01.21 – 02.10 ticho, modlitba díků

02.10 – 03.00 četba žalmů 66 – 84

03.00 – 03.30 ticho, prostor k osobní modlitbě

03.30 – 04.20 četba žalmů 85 – 105
04.20 – 04.50 ticho, prostor k osobní modlitbě

04.50 – 05.40 četba žalmů 106 – 119
05.40 – 06.10 ticho, prostor k osobní modlitbě
06.10 – 06.51 četba žalmů 120 – 150

07.30 hodin závěrečná (ranní) mše svatá

Pro další informace nás můžete kontaktovat na tel. 702 127 908 nebo na emailu strakova@credonadacnifond.cz.

Těšíme se na vás!

Noc žalmů ve Zlíně