nadační fondVelikonoční duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

Velikonoční duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

Zveme vás na online duchovní obnovu na téma “Aleluja – nový život v Kristu”, kterou povede známý kněz a kazatel P. Vojtěch Kodet. Program začne v pátek 23. 4. 2021 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana a následující den v sobotu 24. 4. 2021 nás P. Vojtěch Kodet provede časem obnovy.

Povzbuzeni radostnou zvěstí Velikonoc chceme dále promýšlet a slavit dar nových nadechnutí, jehož se nám dostává skrze Kristovo vzkříšení.

Přijměte tedy pozvání ke společnému prožití duchovní obnovy „Aleluja – nový život v Kristu“, kterou připravujeme ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba ve dnech 23. a 24. dubna 2021. Máme v úmyslu vytvořit prostor k duchovnímu občerstvení a setkání se s živým, milujícím Bohem, který chceme prostřednictvím slova mluveného i zpívaného nabídnout jak rodinám tak jednotlivcům.

Program začne v pátečním večeru 23. 4. 2021 od 19.30 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana autorem Vladimírem Švarcem.

V sobotu pak s velkou radostí a očekáváním přivítáme P. Vojtěcha Kodeta, který nám bude průvodcem časem obnovy, jenž budeme moci prožít prostřednictvím online přenosu na youtube kanálu farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Začátek duchovní obnovy je plánován na 9.02 hod. a předběžný závěr na 17.00 hod.

Ke sledování Vás srdečně zvou kněží farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a členové týmu NF Credo.

Těšíme se na Vás!

Vzpomínky sv. Jana (23. 4. 2021 – 19.30)
https://www.youtube.com/watch?v=RmUNfTTINC4

Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem (24. 4. 2021 – 9.02)
https://www.youtube.com/watch?v=hXJFo5Kk8sU

Velikonoční duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem