nadační fondPostní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

Milí přátelé,
vzhledem k nově nastalým okolnostem jsme po domluvě s o. Vojtěchem Kodetem nuceni duchovní obnovu „Nový život v Kristu“ plánovanou na 13. března uskutečnit v jiném termínu, který upřesníme.
Postní duchovní obnova však 13. března proběhne! Nabízíme Vám alternativu v podobě dopoledního setkání (9.01 – 11.45) nad tématem „Sv. Josef – vzor žité víry“. Průvodcem nám bude p. Václav Čáp, laický misionář a dlouholetý spolupracovník P. Eliase Velly.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na „online společenství“ s Vámi.

Postní dobu v roce sv. Josefa a rodiny lze více než kdy jindy vnímat jako jedinečnou příležitost pro hledání zdrojů, které by do našich rodin, mnohdy těžce zkoušených nejen  současnou pandemickou situací, přinesly potřebný pokoj a povzbuzení.

Přijměte proto pozvání ke společnému prožití postní duchovní obnovy, kterou připravujeme ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba na sobotu 13. března 2021. Máme v úmyslu vytvořit prostor k duchovnímu občerstvení a setkání se s živým, milujícím Bohem. Téma duchovní obnovy zní “Nový život v Kristu”.

S velkou radostí a očekáváním ve Zlíně přivítáme o. Vojtěcha Kodeta, který nám bude průvodcem časem obnovy, jenž budeme moci prožít prostřednictvím živého přenosu na youtube kanálu farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Začátek duchovní obnovy je plánován na 9.01 hod. a předběžný závěr na 17.00 hod.

Ke sledování Vás srdečně zvou kněží farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a členové týmu NF Credo.

Těšíme se na Vás!