nadační fondKonference 7 vrchů

Zveme vás na online konferenci 7 vrchů o tom, jak přinášet Boží požehnání do různých oblastí naší společnosti.
Již 6. února 2021.

Konference 7 vrchů se bude konat 6. února 2021 od 8:30 do 18:00 na webu 7vrchu.cz.

“Naší vizí je vidět Boží požehnání v každé sféře naší společnosti ve prospěch všech obyvatel České republiky. 7 vrchů představuje základní oblasti vlivu: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média.

Věříme, že všechna autorita pochází od Boha a že On ji chce uvést do Jeho Království skrze partnerství s lidmi. Bůh nám skrze Bibli ukazuje specifické principy, které souvisí s každým aspektem života. Když je aplikujeme správně, přinášejí velké požehnání do celé naší společnosti.”

Přihlášením na konferenci získáte možnost účastnit se kromě přednášek také workshopů s pozvanými hosty přes aplikaci ZOOM. Budeme společně hledat způsoby, jak aplikovat principy 7 vrchů v praxi. 

Přihlášení je zdarma na webu 7vrchu.cz

Těšíme se na Vás!

Konference 7 vrchů