nadační fond“Manželství v síti” – přednáška pro manžele a snoubence

Zveme všechny manžele a snoubence na přednášku s Janem Špilarem, známým kadeřníkem a jáhnem.

Kde: přízemí 15. budovy,  14|15 Baťův institut, Zlín.

Kdy: 15. února 2020 v 9 hodin.

Program:
 9.00 – 9.10 úvod  
 9.10 – 10.00  I. přednáška „Jak nás technologie uschopňují a zneschopňují?“
10.00 – 10.30  přestávka 
10.30.- 11.30  II. přednáška „Záchranná síť manželství“
11.30 –  12.00 přestávka
12.00 –  13.00 závěr – shrnutí

Zamyšlení nad naší schopností komunikace v partnerských vztazích, o osvobození z izolace sociálních sítí, o vytvoření bezpečné sítě vztahů, které nám pomohou v krizových situacích. O modlitbě srdce jako cestě k Jednotě.

Hlídání dětí 4 – 12 let – v případě zájmu uveďte v přihlášce.

1 vylosovaný manželský pár si odnese poukázku na jednorázový vstup do wellness.

Pro každého účastníka 1 espresso nebo nealko nápoj dle výběru v ceně.

Přednáška se uskuteční pod záštitou radní Zlínského kraje, paní Michaely Blahové.

Možnost využití hlídání dětí od 4 do 12 let.

Vstupné: 100 Kč/ manželský pár.

Možnost zakoupení odborné literatury pro manžele a vztahy v rodině.

Přihlásit se můžete zdehttps://prihlaska.duchovniobnova.cz/prednaska-manzelstvi-v-siti-spilar-zlin-2020

za nadační fond Credo CZ
se těší Anna Oharková