nadační fondKurz rozvoje osobnosti pro ženy ROSE

Na podzim se uskuteční ve Zlíně další běh oblíbeného kurzu Rose pro ženy. Jednotlivá setkání budou probíhat v dopoledních časech, v rámci kurzu nabízíme v případě zájmu hlídání pro děti od 2 do 6 let. Kurz povede zkušená lektorka a psycholožka Irena Smékalová. Začínáme 12. září.
Kapacita kurzu je již naplněna.

Kurz je určen ženám jakéhokoliv věku, které chtějí načerpat nové vědomosti, posílit svou sebedůvěru, zažít čas jen pro sebe, ale i čas v pěkném společenství a odpočinout si od běžných denních starostí.

Skládá se z celkem pěti setkání, kdy budeme rozebírat zajímavá témata zaměřená především na vlastní rozvoj:

  1. Jak nám naše představy a představy druhých brání prožívat přítomný okamžik. (12. září)
  2. Jak uzdravit sebeúctu a získat sebedůvěru. (26. září)
  3. Jak zvládat v životě stres. (10. října)
  4. Jak komunikovat s druhými čitelně. Jak říkat ne, když myslím ne. Vezměme odpovědnost za svůj život do svých rukou. (24. října)
  5. Objevme svůj vnitřní potenciál a naučme se tvořit životní vize a přetvářet je v cíle. (7. listopadu)

Kurz je veden interaktivní formou, účastnice jsou přímo zapojeny do různých aktivit. Probíhá práce ve skupinkách i práce samostatná. Atmosféra kurzu je velmi osobní a přístup individuální. Vzhledem k obsahu kurzu je velmi dobré se zúčastnit všech setkání.

Místo konání: Setkání budou probíhat v sále Centra pro rodinu Zlín na Jižních Svazích (Okružní 5298, Zlín 760 05) vždy od 9 do 12 hodin.

Cena kurzu: 850,- Kč za celý kurz (celkem 5 setkání). Kapacita je omezená na max. 16 účastnic.

Hlídání dětí: V případě potřeby a zájmu můžeme zajistit hlídání dětí ve věku od 2 do 6 let. Hlídání bude probíhat v herně Centra pro rodinu Zlín. Děti je nutné přihlásit předem. Cena za hlídání je 500,- Kč/dítě za celý kurz. Kapacita je omezena na max. 7 dětí.

O lektorce: Mgr. et Mgr. Irena Smékalová je maminkou pěti dětí, psycholožkou, terapeutkou a koučkou. Kurzy pro ženy realizovala již v několika městech vždy s výbornými ohlasy. Se svým manželem Petrem vedou také přednášky a semináře pro manžele. V soukromé praxi se věnují i individuálním vztahovým a seberozvojovým konzultacím a terapiím.  


Kapacita kurzu je již naplněna. Pokud se chcete přihlásit jako náhradník, kontaktujte nás na emailu strakova@credonf.cz.

Pro jakékoliv další informace můžete kontaktovat koordinátorku kurzu na adrese strakova@credonf.cz.

Těšíme se na vás!