nadační fond“Aby nás Ježíš táhl” – postní duchovní obnova s Mons. Josefem Nuzíkem

Během postní doby vás srdečně zveme na odpolední duchovní obnovu s biskupem Mons. Josefem Nuzíkem.


Uskuteční se v neděli 31. března 2019 v čase 14.00 – 17.00 hod. v Aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Místo konání zde: https://mapy.cz/s/3pzeY

Téma a program

Na duchovní obnově se budeme zabývat tématem “Aby nás Ježíš táhl”, které vychází z biblického verše “Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.” (J 12, 32)

V rámci programu proběhnou dva přednáškové bloky s přestávkou, čeká na vás i malé občerstvení.

Řečník

Mons. Josef Nuzík začal svou přípravu ke kněžství studiem na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze a později na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jáhenské svěcení přijal roku 1994 a o rok později 17. června svěcení kněžské.

V roce 2005 byl jmenován vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde působil čtyři roky. V roce 2009 ho arcibiskup Graubner jmenoval svým generálním vikářem, v tomto období byl také ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.

Papež František ho 5. července 2017 jmenoval titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska a pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal 14. října 2017. Jako generální vikář má odpovědnost za oblast ekonomickou a personální.

Obecné informace

Vstup na duchovní obnovu je zdarma, avšak před začátkem programu bude možnost dobrovolně přispět na organizaci akce.

Přicházejte hlavním vchodem Arcibiskupského gymnázia, budova bude otevřena od 13.30 hod.

Parkování

Parkování není možné v areálu školy, nicméně můžete parkovat v přilehlých ulicích.

V neděli je parkování zdarma.

Možnosti stání poblíž místa konání akce:

  • Stojanovo náměstí (u kostela sv. Mořice)
  • Velké náměstí
  • ul. Pilařova (podél areálu školy)
  • ul. Jánská
  • ul. Malý val
  • ul. Na Kopečku

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Alžbětu Dolečkovou:

+420 720 053 197 / doleckova@credonf.cz

Těšíme se na vás!