nadační fondKonference Revival: Jak změnit svět , 12 – 13/10/2018

Nebeský Otec probouzí generaci mužů a žen, ochotných
snít Jeho sny pro naše národy. Mužů a žen, kterým
nestačí se jen jednoduše uspokojit s tím, jak věci fungují
a kteří neradi jen mlčky přihlížejí z davu. Konference je
pro ty, kteří chtějí, aby jejich skutky křičely do světa víc,
než jejich slova! Pro ty, kteří neváhají opustit svůj komfort
a konfrontovat tento svět s láskou a mocí evangelia! Pro
lidi ochotné dát vše z lásky! Protože znají Lásku, která
dala všechno. Již pátý ročník konference REVIVAL se uskuteční 12. – 13. 10. 2018. Registrace na místě nebo přes formulář (kvůli obědu, ubytování). 


_________________________________________________
* PŘIHLASOVACÍ FORMULÁŘ * 
https://goo.gl/forms/6qjX8WdCbxdxj5e02

Dobrovolné vstupné! 
(Doporučené ceny: Dospělý: 100 Kč; Student: 80 Kč; Dítě: zdarma)
_________________________________________________
* K D E ? *
► Sál Milosrdných bratří – Vídeňská 7 Brno
_________________________________________________
* H O S T É * 
► Peter Music (Forest City Destiny Church, CAN)
► Petr Cajzl (komunita Emanuel, Brno)
► Spoločenstvo Ľudu kríža (Šarišské Jastrabie, SK)
► Fedde a Ria Planting (misionáři, NL)
► Radek a Jana Palackí (Mládež pro Krista, CZ)
a ďalší
_________________________________________________
* C H V Á L Y*
► ALIVE (CZ)
► GIF (CZ)
► Brno Worship (CZ / SK)
_________________________________________________
* P R O G R A M *

PÁTEK
17:00 Registrace
18:00 Úvod
18:15 Téma 1A: Povolaní k svatosti | Peter Music
20:00 Téma 1B: Překážky ve svatosti | Peter Music
21:15 Chvály | GIF 
22:00 Závěr

SOBOTA
08:30 Otevření
09:00 Chvály | Brno Worship
09:30 Téma 2: Naslouchání Duchu Svatému | Peter Music
11:00 Workshopy blok 1
12:30 Oběd
14:00 Workshopy blok 2
15:15 Téma 3: Budování komunity | Radek Palackí
16:30 Chvály | ALIVE
19:00 Téma 4: Duch Svätý
Modlitby za nové vylití Ducha Svatého | Chvály
22:00 Závěr
_________________________________________________
* W O R K S H O P Y *
► Jak zasáhnout město
► Evangelizace prakticky – s mocí Božího Ducha
► Křesťanské manželství jako základní buňka společenství
► Základy prorocké služby
► Ovlivnění přes sociální média
► Služba Davidova stánku