nadační fondDuchovní obnova s Mgr. Janem Špilarem „Buďte svatí jako já jsem Svatý, praví Hospodin“ – Brno 17.2.2018

17.2.2018 od 9.00 do 15.00 kino Scala na Moravském náměstí č.3., Brno

Zkušený jáhen a zároveň známý kadeřník Mgr. Jan Špilar povede duchovní obnovu zaměřenou na posílení vztahu muže a ženy, manžela a manželky, otce a matky. Nosnými tématy budou život a vztah lásky Panny Marie a sv. Josefa, jejich výchovní metody ve Svaté rodině. 

Inspirací nám bude vztah Panny Marie a sv. Josefa, jejich převzetí rolí muže a ženy, otce a matky. Také se pokusíme rozpomenout se na své dětství a traumaty, která si možná ani neuvědomujeme a ovlivňují to, jak naplno prožíváme lásku, po které toužíme a jsme povoláni ji dávat a přijímat. Přihlašovat se můžete zde.

Program duchovní obnovy s Mgr. Janem Špilarem, 17.2.2018:
Buďte svatí jako já jsem svatý praví Hospodin
9.00 ranní chvály
9.20 – 10.45 přednáška
10.45-11.00 přestávka
11.00 – 12.00 přednáška
12.00-13.00 přestávka
13.00 -13.15 prezentace možností duchovního života
13.15-14.30 přednáška
15.00 mše svatá v kostele jezuitů v Brně

V brněnských farnostech a dalších místech budou k dispozici manželské SPZ – Spolu na cestě. Pomocí těchto „státních poznávacích značek“ se můžete efektně přidat k této mezinárodní aktivitě a sdělit svému okolí postoje a hodnoty, které žijete a vyznáváte.

Nad všemi akcemi pořádanými NF Credo v Brně i ve spolupráci s Magistrátem města Brna převzal záštitu 1. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík.