nadační fondKONFERENCE O EVANGELIZACI – 10. – 11. listopadu 2017

10. – 11. listopadu 2017 KONFERENCE O EVANGELIZACI, Olomouc – Regionální centrum, Jeremenkova 40b, Olomouc

Kapacita konferenčního sálu byla již naplněna. Pokud se chcete zapsat jako náhradníci, kontaktujte nás prosíme na emailu info@credonadacnifond.cz.

Můžete se také zúčastnit sobotního Večera chval v katedrále sv. Václava, kde není kapacita omezena a není třeba se přihlašovat.

Konference je určena všem, kteří touží druhým lidem dopřát poznání Ježíše a chtějí se inspirovat zkušenostmi s evangelizací od jiných křesťanů. Chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za evangelizaci i za to co, jí brání, modlit. Pozvání přijalo mnoho zajímavých přednášejících. V programu se také představí různé evangelizační metody a školy, jako např.: Kurzy alfa, Farní evangelizační buňky, Škola křesťanského života a evangelizace a další.

Konference je velmi dobře přijata olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který věří, že může přispět k novému evangelizačnímu elánu v diecézi a také k obnově místní církve. Na konferenci přijal pozvání také plzeňský biskup Tomáš Holub. Dalšími přednášejícími budou Otto Neubauer z Komunity Emmauel z Vídně, který již začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní misie nového stylu v Německu a Rakousku. Dnes vede Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni. Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna. Mezi přednášejícími je také sr. Veronika Barátová, která je v současnosti přestavenou Komunity Blahoslavenství na Slovensku a dál se věnuje formaci a přednáškové činnosti. P. Ján Buc ze Slovenska, bývalý ředitel TV LUX, je nyní 12. rokem předsedou Sdružení křesťanských společenství mládeže. Věnuje se službě mladým a různým evangelizačním projektům na Slovensku (např. Godzone).

V pátek večer 10. 11. od 20 do 22 hodin bude večer chval a svědectví v Olomoucké katedrále s Lámačskými chválami ze Slovenska.

V loňském roce proběhla první Konference o evangelizaci ve Zlíně, která ze svědectví bratří a sester z různých koutů naší země nese první ovoce. Pro mnohé byla konkrétní inspirací, jak vykročit na cestu evangelizace nebo povzbuzením k vytrvalosti a hledání nových cest k dnešním lidem.

Na konferenci se můžete přihlašovat zde
Bližší informace k programu konference naleznete zde.
Leták ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.