nadační fondDuchovní obnova s Ing. Mgr. Františkou Bohmovou /nejen/ pro manžele KRIZE A NADĚJE V MANŽELSTVÍ

4. listopad 2017, kino Scala, Brno
Srdečně zveme na jednodenní duchovní obnovu na téma manželství. Kromě přednášek se můžete těšit na práci ve skupinkách a na povídání o naději ve vztahu s praktickými podněty do života. Součástí dne bude také možnost svátosti smíření, přímluvné modlitby a mše svatá. Rodičům nabízíme zdarma hlídání dětí od 4 do 12 let.

Ing. Mgr. Františka Bohmová je spolu se svojí sestrou Kateřinou Lachmanovou zapojená do charismatické obnovy v České Republice. Jako zkušená lektorka se věnuje přednáškové činnosti v oblasti mezilidských vztahů, víry a náboženství. Je autorkou několika knih.

Program duchovní obnovy je určen jak pro manžele procházející krizí, tak pro ty, kteří by se jí rádi vyhnuli, nebo byli na takovouto situaci předem připraveni. Během programu můžete využít nabídky svátosti smíření a dále přímluvnou modlitbu, kterou povede více zkušených manželských párů. Duchovní obnovu společně zakončíme mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie u jezuitů v Brně.

Rodičům nabízíme zdarma hlídání dětí ve věku 4 – 12 let s programem. Na hlídání je nutné děti přihlásit dopředu. Cena duchovní obnovy je 100,- Kč/manželský pár nebo jednotlivec. Každý zúčastněný manželský pár obdrží dárek. V přihlášce je možné si objednat oběd.

Každé manželství má problémy a ocitá se někdy v krizi. Přijďte načerpat podněty pro naplnění vašeho vztahu, jež budou vždy ve větší nebo menší míře provázet kříže, se kterými se však dá pracovat. Poznání, že situacemi, kterými procházíme my, prošlo již spoustu jiných, může být pro nás povzbuzením a můžeme se poučit z jejich zkušeností. Programu se mohou zúčastnit také snoubenci a lidé žijící v trvalém dlouhodobém vztahu.

Přihlásit se můžete zde: http://www.credonadacnifond.cz/prihlaska/

Plakátek s programem najdete zde:

Na setkání s Vámi se za nadační fond Credo těší

Kristína Třešková
treskova@credonadacnifond.cz