nadační fondDuchovní seminář s P. Marianem Kuffou (Olomouc – 11. února 2017)

Více jak tisíc lidí přijelo v sobotu 11. února do Olomouce, aby se zúčastnili duchovní obnovy vedené oblíbeným slovenským knězem P. Mariánem Kuffou. Během promluv se P. Kuffa věnoval lásce, milosrdenství a zdůrazňoval vztah k Panně Marii a k Duchu Svatému. Akce, kterou uspořádal nadační fond Credo, se uskutečnila ve velkém sále Clarion Congress Hotelu Olomouc.

Záštitu nad duchovní obnovou převzal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, mediálními partnery byli Katolický týdeník a rádio Proglas. 

 Součástí dne byly promluvy P. Kuffy, ve kterých vyzýval přítomné k dobré svátosti smíření a ke každodennímu životu s Duchem Svatým. Zvláštním způsobem zdůrazňoval sílu modlitby k Panně Marii.Přednášky byly plné konkrétních příběhů, humoru a příkladů skutků lásky k bližním. V odpolední části programu odpovídal P. Kuffa na dotazy, během přestávek mohli účastníci ve foyer přistoupit ke svátosti smíření. Program byl zakončen mší svatou, kterou celebroval vícerektor kněžského semináře P. Pavel Šupol. O duchovní obnovu byl obrovský zájem, sál se velmi rychle zaplnil. P. Marián Kuffa oslovuje lidi nejen svými slovy, ale i skutky. Již mnoho let působí na východním Slovensku, kde se stará o bezdomovce, prostitutky a bývalé vězně. Svým životem ukazuje, jak žít milosrdenství v praxi.

 

KONTAKTY NA IKV ŽÁKOVCE PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ: http://www.ikv.sk/kontakty.phtml?id5=7547.

 

Oficiální nahrávka ze semináře, kterou se souhlasem P. Mariána Kuffy zpracoval nadační fond Credo