nadační fondKURZ ALFA VE ZLÍNĚ

kurz_alfa_logoOd 17. ledna 2017 připravujeme  společně s farností Sv. Filipa a Jakuba ve  Zlíně Kurz Alfa.

Bude probíhat každé úterý od 19 hodin v sále klášterní budovy Regina na Divadelní ulici  č. p. 3242 ve Zlíně. Mapka zde.

Přihlásit se můžete na emailu alfa.zlin@email.cz, nebo na tel.:725 062 300.

CO JE KURZ ALFA?

Kurzy Alfa jsou setkání lidí, kteří se chtějí více dozvědět o křesťanství a jeho praktickém prožívání, pokládají si otázky o smyslu života nebo hledají víru či její prohloubení. Kurzy jsou otevřeny všem zájemcům a jsou bezplatné.

Kurz Alfa tvoří série promluv na klíčová témata související s křesťanskou vírou.

Každé setkání začíná společným občerstvením/večeří, která dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

Následuje promluva na dané téma, na ni navazuje diskuse ve skupinkách.

Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou.

Dobrovolnou součástí kurzu je také společný sobotní program.

Více informací naleznete zde: http://www.kurzyalfa.cz

alfa5