nadační fondDuchovní obnova pro ženy se S. Veronikou Barátovou – 21. ledna 2017, Uherské Hradiště

Duchovní obnova se uskuteční v sobotu 21. ledna. Ještě jsou volná místa. Srdečně zveme všechny ženy, které chtějí prožít pěkný den s Pánem. Obědy je možné přihlašovat pouze do úterý 17. ledna. Podrobnější informace k organizaci celé akce si můžete přečíst zde.

Duchovní obnova s názvem „Jsem žena, dávám lásku a život…“ se uskuteční v kině Hvězda v Uherském Hradišti (náměstí Míru 951). Program povede S. Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství. Můžete se těšit také na modlitbu gesty, adoraci a mši svatou. Záštitu nad akcí převzal uherskohradišťský děkan P. Josef Říha.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 modlitba chval
9.00 – 10.30 přednáška s. Veronika
10.30 – 10.45 přestávka
10.45 – 12.00 promluva s. Veronika a modlitba gestem vedená s. Lucií
12.00 – 13.15 přestávka na oběd
13.15 – 14.15 promluva s. Veronika
14.15 – 14.30 přestávka
14.30 – 15.30 adorace a mše svatá


Příjezd a parkování

Parkovat lze bezplatně buď na Studentském náměstí, v blízkosti menzy, nebo u nákupního centra Kaufland. Ze Studentského náměstí se po ulici Sokolská dostanete k přechodu na hlavní ulici, po němž přejdete a již budete v blízkosti Kina Hvězda.

Vstup, registrace, šatna
Kino bude otevřeno od 8 hodin. Po příchodu se, prosíme, hned u vstupu zaregistrujte u našich dobrovolníků, kteří Vás budou očekávat. Obdržíte registrační pásku na ruku, pokud máte uhrazen oběd, tak také stravenku. Ve foyer kina bude k dispozici bezplatná šatna. V prostoru bude možno si o přestávkách zakoupit křesťanskou literaturu a dárkové předměty z Komunity Blahoslavenství.

Možnost registrace na místě
Kapacita Kina Hvězda je velká, je ještě dostatek volných míst. Můžete tedy pozvat k účasti další ženy a Vaše příbuzné či přítelkyně, pro které by čas na duchovní obnově mohl být povzbuzující. Je zde i bezbariérový vstup.

Program
Hlavní program bude probíhat od 8.30 do 15.30 hodin. Duchovní obnovu bude hudebně doprovázet schola z Uherského Hradiště. Během přestávek bude příležitost ke sv. smíření, prosíme Vás však, abyste využili tuto možnost spíše ve své farnosti ještě před příjezdem na duchovní obnovu, abychom se vyhnuli dlouhým řadám. Děkujeme. Odpolední mše svatá bude sloužena za požehnání pro Vás a Vaše rodiny. Mši svatou bude sloužit P. Josef Říha, adoraci povede S. Veronika Barátová. Sbírka, která při mši svaté proběhne, bude věnována S. Veronice a Komunitě Blahoslavenství.

Stravování
Objednané obědy budou vydávány v nedaleké menze.

Modlitba za duchovní obnovu
Prosíme Vás, abyste se k nám připojily s modlitbou za požehnání této duchovní obnovy, ať Duch Svatý působí v srdcích všech žen, které se jí účastní, ať vede nás i sestru Veroniku. Na tento úmysl se budeme po celý tento týden modlit Korunku k Božímu milosrdenství. Děkuji Vám všem, kteří se svou modlitbou připojíte.

Za nadační fond Credo Vás srdečně zdraví a na setkání se těší

Michaela Straková