nadační fondSeminář „Na cestě ke zralému a spokojenému manželství“ s Irenou a Petrem Smékalovými

Drazí přátelé a příznivci akcí pořádaných Nadačním fondem Credo jako i všichni ostatní. Po úspěšných seminářích a programech manželů Smékalových na různá témata v oblasti manželství si i tentokrát dovolujeme pozvat Vás na seminář v podání tohoto manželského duelu s názvem Na cestě ke spokojenému a šťastnému manželství. Pro dobrou zkušenost to i tentokrát bude v sobotu 4.6.2016 probíhat v prostorách Bakalovho sálu v Brně na Žerotínově náměstí č. 6 od 8.30 hod do 15.30 hod. Přihlašovat se můžete zde.Irenka a Petr se budou tentokrát probírat těmito oblastmi, které jsou zároveň jednotlivými bloky semináře: Manželství jako jedna z životních hodnot, Na cestě ke smíření a Když do manželství vstupuje stres. Jak je již milým zvykem na našich akcích, je zabezpečené hlídání dětí s pestrým programem. K dobrému komfortu přispěje teplý oběd. Všichni toužíme po krásném a harmonickém vztahu. Zároveň si ale také obvykle až s postupujícím časem uvědomujeme, jak důležité je na vztahu pracovat. K tomu nám napomáhají akce tohoto druhu a také dobrý duchovní život. Proto se přijďte s námi občerstvit, načerpat inspiraci a v neposlední řadě i pobavit se skvělými lektory, kteří vědí jaké místo má v jejich životě Bůh. Více se dočtete zde.