nadační fondSestra Veronika Barátová naplnila sál Filharmonie v Brně

Nadační fond CREDO nabídl v sobotu 12. prosince všem ženám možnost účastnit se Duchovní obnovy pro ženy vedené sestrou Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství. Téma bylo „V mých očích jsi drahá a vzácná“. Obnova byla zaměřená na znovuobjevení a prohloubení důstojnosti a krásy ženy z pohledu Boha Stvořitele. Do sálu Filharmonie přišlo skoro pět set návštěvnic, které hledaly nadějná slova sestry Veroniky.

Chceme být dobrými matkami a manželkami, být úspěšné v zaměstnání a snažíme se službou pomáhat druhým. Jak vše zvládat s Boží pomocí, jak lze chápat rozdílnosti muže a ženy, o tom mluvila sestra Veronika ve třech blocích. Návštěvnice měly příležitost ke svátosti smíření a k duchovním rozhovorům. Mnohé si zakoupily na Vánoce knihy z Karmelitánského nakladatelství nebo výrobky Komunity Blahoslavenství, které přivezla sestra Veronika. Vrcholem obnovy byla mše svatá, kterou vedl brněnský děkan Mons. ThLic. Václav Slouk. Hudebně doprovázela akci schola ze Slavičína a okolí. „Tak povzbudivá slova jsem už dlouho neslyšela, duchovní obnova mě naplnila klidem, pokojem. Jsem ráda, že jsem si v adventu našla čas jít na obnovu,“ uvedla paní Uherková z Brna.

Sestra Veronika pochází ze Slovenska, v Brně vystudovala VUT. Od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství. Teologii studovala v Olomouci a v Římě. Věnuje se formaci členů komunity, vede duchovní obnovy a semináře na témata duchovního života. V současné době je zodpovědná za dům komunity Blahoslavenství na Slovensku v Okoličném.

Akci uspořádal nadační fond CREDO, který se snaží o šíření křesťanských hodnot ve společnosti. Podporuje zejména projekty zaměřené na misijní díla, pomoc lidem v nouzi v ČR i v zahraničí a aktivity zdravotně sociálního charakteru. Další akcí, kterou nadační fond chystá je Týden manželství ve Zlíně. Více na www.manzelstvivezline.cz.