nadační fondSeminář „Jak mít vztah, který vydrží“ – 14. února 2015

V rámci Národního týdne manželství proběhl v sobotu v aule UTB ve Zlíně Valentýnský seminář (nejen) pro manžele. Velmi úspěšné akce se zúčastnilo přes sto párů. Na začátku programu byli vyhlášeni výherci soutěže O nejdéle spolu žijící manželský pár. Stali se jimi Jaroslav a Zdenka Hlaváčovi ze Zlína. Následoval seminář s Petrem a Irenou Smékalovými na důležitá manželská témata, slavnostní oběd a valentýnské kino.
Od sobotní deváté hodiny ranní se začala aula Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně plnit manželskými páry, které přijaly výzvu a rozhodly se využít Národní týden manželství k upevnění svého vztahu. Valentýnského programu se zúčastnili manželé z celého Zlínského kraje, někteří přijeli i ze Slovenska. Lektoři mluvili velmi konkrétně a často popisovali skutečné příběhy z vlastního života.
Kromě semináře byl součástí dne slavnostní oběd, focení párů, valentýnské kino a hlídání dětí.